Angebote zu "Nederland" (20 Treffer)

Kategorien

Shops

Cultuurgeschiedenis van Nederland: Een hoorcoll...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

De Nederlandse identiteit bestaat volgens sommige mensen niet. Maar Nederland kent wel degelijk collectieve eigenaardigheden die lange tradities hebben en niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. De afkeer van nationalisme en volkshelden, het botte en directe optreden, het gelijkwaardigheidsdenken, de Oranje- en carnavalsgekte, het zuinige en het polderen zijn maar enkele voorbeelden. Herman Pleij analyseert in zijn college de typische eigenaardigheden die de Nederlandse identiteit mede vormen en plaatst ze in een cultuurhistorisch perspectief. Hij schept een historische kader waarin de verbintenis tussen heden en verleden zichtbaar wordt. Inhoud: Hoofdstuk 1: Identiteit, Hoofdstuk 2: Botte Hollanders, Hoofdstuk 3: Leiderschap en helden, Hoofdstuk 4: Sukkels en sporthelden, Hoofdstuk 5: Saamhorigheidsgevoel, Hoofdstuk 6: Nieuwe houvasten en rituelen, Hoofdstuk 7: Nederzettingsgeschiedenis, Hoofdstuk 8: Koopmansmoraal, Hoofdstuk 9: Decentraal als principe, Hoofdstuk 10: Poldermodel, Hoofdstuk 11: Geweten van de wereld, Hoofdstuk 12: Gemeenschappelijk referentiekader. The PDF booklet that accompanies this selection will be automatically added to My Library after the purchase. 1. Dutch. Herman Pleij. http://samples.audible.de/bk/hoac/000010/bk_hoac_000010_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 04.06.2020
Zum Angebot
Koloniale geschiedenis: Hoorcollege over Nederl...
9,95 € *
ggf. zzgl. Versand

In de afgelopen 500 jaar is met schokken en stoten de basis gelegd voor de wereldeconomie zoals we die nu kennen. Tegenwoordig zijn alle landen van de wereld in meer of mindere mate economisch en politiek met elkaar verbonden. Tot het begin van de twintigste eeuw heeft de Europese expansie overzee binnen dit globaliseringsproces een hoofdrol vervuld. In een serie van tien colleges belichten afwisselend Leonard Blussé en Piet Emmer hoe de koloniale geschiedenis van Nederland dient te worden begrepen tegen de achtergrond van de geschiedenis van Europa's expansie overzee en de wereldwijde interactie die als gevolg daarvan plaatsvond. Deze uitgave is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Leiden. Inhoud: Deel 1: West-Europa aan de vooravond van de expansie overzee: Hoofdstuk 1: Inleidende opmerkingen over de betekenis van de Europese expansie, Hoofdstuk 2: Van middeleeuwen naar renaissance, Hoofdstuk 3: Cap d'Asie: de maritieme handel in Noord- en Zuid-Europa. Deel 2: De Iberiërs en de expansie naar het westelijk halfrond: Hoofdstuk 4: Waarom Spanje en Portugal?, Hoofdstuk 5: De uitwisseling van mensen, dieren, planten en ziektes tussen Europa en de Nieuwe Wereld, Hoofdstuk 6: De eerste Nederlandse vaarten in het Atlantische gebied tot de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621. Deel 3: Portugal en de expansie naar het oostelijk halfrond: Hoofdstuk 7: De opkomst van een maritieme mogendheid, Hoofdstuk 8: De handelswereld van Moesson Azië, Hoofdstuk 9: Stichting, bloei en verval van de Estado da India. PLEASE NOTE: When you purchase this title, the accompanying reference material will be available in your Library section along with the audio. 1. Dutch. Leonard Blussé van Oud-Alblas, Piet Emmer. http://samples.audible.de/bk/hoac/000061/bk_hoac_000061_sample.mp3.

Anbieter: Audible
Stand: 04.06.2020
Zum Angebot
Beter Met Architectuur
38,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Dit boek is een oproep. Een oproep aan organisaties en instellingen in Nederland die een rol spelen in de zorg. Aan ziekenhuizen, thuis- en mantelzorginstellingen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, apothekers, huisartsenpraktijken en zorgverzekeraars. Dit boek richt zich op alle soorten van zorgorganisaties, dus ook andere organisatievormen dan instellingen, en zowel de organisaties die rechtstreekse zorg verschaffen (zoals ziekenhuizen en huisartsenpraktijken) als de organisaties die op niet-rechtstreekse wijze met de zorg te maken hebben (zoals zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS). Dit boek gaat over informatievoorziening in de Zorg: het geheel van activiteiten dat ertoe dient een organisatie de informatie te verschaffen die nodig is voor besturen, het doen functioneren en het beheersen van de organisatie en de daarover af te leggen verantwoording. Eenvoudiger gezegd: over de manier waarop de juiste informatie op de juiste plaats beschikbaar is zodat de juiste zorg op de juiste wijze verleend kan worden. Omdat tegenwoordig informatie in de meeste gevallen wordt vastgelegd, verstuurd en verzonden door middel van technologie (met name computersystemen en netwerken) gaat dit boek ook over informatietechnologie (IT). Toch is dit geen boek voor technische mensen in de IT, maar juist gericht op de mensen die in hun dagelijkse werk van de informatievoorziening afhankelijk zijn en gericht op degenen die verantwoordelijk zijn voor het besturen van zorginstellingen en daarmee voor het besturen van de informatievoorziening in deze instellingen.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 04.06.2020
Zum Angebot
Praktische preventie
58,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Een oud adagium stelt dat voorkomen beter is dan genezen.Preventieve adviezen worden helaas vaak slecht opgevolgd omdat zij worden gegeven aan gezonde, klachtenvrije mensen en het resultaat pas op lange termijn waarneembaar is. Daarom hebben adviezen op bevolkingsniveau nogal eens teleurstellend effect. Individuele preventieve zorg in de spreekkamer richt zich op mensen met een verhoogd riciso en heeft daardoor per definitie een hoger rendement. Bijna alle praktiserende artsen hebben daar dagelijks mee te maken. Dit boek beschrijft als eerste in Nederland systematisch de mogelijkheden en resultaten van individuele preventie, gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap.Praktische preventie behandelt de belangrijkste factoren die een rol spelen bij het bepalen van een individueel risicoprofiel voor een aantal veelvoorkomende aandoeningen. Ook gaat het boek uitgebreid in op de praktische mogelijkheden die er zijn om deze risico's te beïnvloeden. Hierdoor is de lezer beter in staat preventieve maatregelen en adviezen op hun praktische waarde te beoordelen en toe te passen. Het boek behandelt de mogelijkheden van preventie in de spreekkamer bij diverse somatische aandoeningen en de daarbij te verwachten gezondheidswinst.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 04.06.2020
Zum Angebot
Protocollen voor begeleiding van mensen met psy...
52,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Met deze uitgave heeft u een overzicht in handen van de belangrijkste behandelprotocollen voor de dagelijkse praktijk van de POH-GGZ. Het bevat zes protocollen voor de behandeling van veel voorkomende psychische klachten. Elke sessie is stapsgewijs beschreven en voorzien van werkbladen met oefeningen voor de patiënt. Praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk met een specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) zijn niet meer weg te denken binnen een hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Wat op dit moment ontbreekt is een boek voor de POH-GGZ, voor kortdurende begeleiding van klachten en problemen waarbij géén sprake is van een stoornis en waar iedere POH-GGZ onmiddellijk mee aan de slag. De praktische uitleg van de toe te passen methoden en de beschikbaarheid van werkbladen voor patiënten in dit boek geven houvast in elke behandelsessie. De protocollen in dit boek sluiten aan bij de reeds bestaande richtlijnen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de huidige relevante richtlijnen voor de beroepspraktijk. Hiermee beschikt de POH-GGZ over een overzicht van de belangrijkste behandelprotocollen voor zijn dagelijkse praktijk. Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten is naast de praktijkondersteuner GGZ bedoeld voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met het begeleiden van mensen met problemen zoals coaches, therapeuten, hbo toegepaste psychologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, complementaire geneeskundigen, vrijwilligers in de zorg, geestelijk werkers, diëtisten, ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de GGZ en natuurlijk huisartsen die zelf de begeleiding op zich willen nemen. Dr. B. Schreuders promoveerde in 2007 op onderzoek naar behandeling van psychische klachten en sindsdien is zij bezig de GGZ te verbeteren. Zij is de oprichter van Bureau Binnen De Iijnen.nu, een trainingsbureau voor professionals in de GGZ. Daarnaast heeft zij een psychologenpraktijk en is ze werkzaam als gastdocent bij opleidingen voor psychologen en POH-GGZ. 

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 04.06.2020
Zum Angebot
Kerkhof, A: Su¿depreventie in de praktijk
105,00 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Nederland kent internationaal gezien een laag suïcidecijfer, namelijk 1.500 suïcides per jaar. Toch is elke suïcide er een te veel. Met dit boek willen de auteurs een bijdrage leveren aan de terugdringing van suïcides. Suïcidepreventie in de praktijk richt zich primair op wat je moet doen: welke vragen stel je, hoe stel je ze, wanneer en aan wie, hoe zorg je voor continuïteit, waar moet je op letten etc. De onderwerpen variëren van de onderkenning van suïcidale jongeren op school tot de behandeling van de chronisch suïcidale patiënt. Er worden preventief georiënteerde programma’s beschreven, handvatten geboden voor de opvang van suïcidepogers in het ziekenhuis en crisisinterventie, maar ook de hulp aan nabestaanden van een suïcide komt aan bod. Ook besteden de auteurs aandacht aan specifieke groepen zoals verslaafden, mensen met een persoonlijkheidsstoornis en ouderen met een doodswens. Daarnaast behandelen zij praktische methoden als cognitief-gedragstherapeutische interventies, interventies vanuit de dialectische gedragstherapie en de aanpak van dwangmatig piekeren over zelfdoding. Dit praktijkboek bevat vele gevalsbeschrijvingen.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 04.06.2020
Zum Angebot
Zorg rondom schizofrenie
87,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Sinds een aantal jaren wordt in Nederland onder leiding van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnen gewerkt aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen voor de geestelijke gezondheidszorg. Recent is de richtlijn Schizofrenie gereed gekomen. Wat staat er in deze richtlijn? En hoe kan deze in de dagelijkse praktijk worden toegepast?Het boek Zorg rondom schizofrenie presenteert op een toegankelijke en praktijkgerichte wijze kennis die in deze richtlijnen is gebundeld aan de professional: actuele en wetenschappelijk gefundeerde informatie over schizofrenie en over de behandeling en begeleiding van mensen die door deze ziekte zijn getroffen. De lezer krijgt zo een compleet beeld van de huidige ontwikkelingen en het zorgaanbod op het gebied van schizofrenie. Het boek biedt tevens achtergrondkennis over schizofrenie en behandelt thema's die voor de dagelijkse hulpverleningspraktijk relevant zijn. Professionals kunnen met deze achtergrondkennis aan de slag om hun eigen praktijken te toetsen en te verbeteren.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 04.06.2020
Zum Angebot
Schweitzer, C: In beeld
74,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

1. 1 Beeldende therapie 14 1. 2 Methodisch handelen 15 1. 3 Opbouw van de hoofdstukken 16 Literatuur 23 13 C. Schweizer (Red. ), in beeld, DOI 10. 1007/978-90-313-9564-4_1, © 2001 Bohn Stafeu Van Loghum, Houten inleiding 1. 1 Beeldende therapie Ieder van de beeldend therapeuten die in dit boek aan het woord komen, heeft in de loop der jaren erva- Beeldende therapie is: creatieve therapie waarin ge- ring opgebouwd in het beeldend werken met een werkt wordt met beeldend vormen als therapeutisch specifieke cliëntengroep, een groep cliënten met v- middel. Muziektherapie, dramatherapie, dansthera- gelijkbare problematiek. In de praktijk heeft ieder pie en tuintherapie zijn andere vormen van creatieve van de therapeuten een behandelmethode ontw- therapie die in Nederland worden beoefend. keld, toegespitst op deze specifieke doelgroep. We Er waren twee belangrijke redenen om een boek over noemen dit doelgroepgerichte behandelmethoden. In de praktijk van beeldende therapie samen te stellen: elk hoofdstuk van dit boek wordt een doelgroep- een oproep van de nvct, de Nederlandse Vereniging richte behandelmethode uiteengezet door de be- van Creatief Therapeuten, en de huidige ontwikke- dend therapeut die de methode ontwikkeld heeft. lingen in de ggz, de geestelijke gezondheidszorg. De doelgroepen variëren van vrouwen met anorexia De nvct heeft de opdracht gegeven om een actueel nervosa tot mensen met een problematische ro- boek samen te stellen waarin beschreven wordt wat verwerking en bij de samenstelling van dit boek is beeldende therapie inhoudt.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 04.06.2020
Zum Angebot
Food for the City: A Future for the Metropolis
61,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

In 2050 wonen er 9 miljard mensen op de aarde, waarvan 75 procent in steden. Gaan we in dit tempo door, dan hebben we in de toekomst enkele planeten extra nodig voor de productie van ons voedsel. Food for the City onderzoekt hoe we onze steden kunnen blijven voeden. Sinds Carolyn Steels internationale bestseller De hongerige stad ook Nederland veroverde, is voedsel niet meer alleen een onderwerp voor experts. Food for the City gaat een stap verder en biedt twaalf visies van deskundigen uit de hele wereld over de toekomst van voedsel in de stad in het jaar 2050. Een tijdlijn van 2050 v.Chr. tot 2050 n.Chr. en een rijk beeldessay bieden de lezer daarnaast een intrigerende blik op een onderwerp dat nu hip en hot is, maar mensen al duizenden jaren boeit. Onder meer de politicus, de activist, de econoom, de filosoof, de chef-kok, de architect en de boer geven hun kijk op de toekomst van voedsel voor de stad.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 04.06.2020
Zum Angebot